ศาลาแม่ริม ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ
ศาลาแม่ริม ที่พักแม่ริม จ.เชียงใหม่ มีโอกาสต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ จำนวนกว่า 40 ท่าน เพื่อมาทำบุญ และท่องเที่ยวเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 โดยเข้าพักที่ อาคารศิลา ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่ มีพื้นที่กว้างขวาง สามารถรองรับและอำนวยความสะดวกให้กับคณะนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ทางศาลาแม่ริม ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้         หรือ  094-4514878, 092-278-1495 
         Line  @368sketc
                  
โทรสาร (แฟ็กซ์) : 053-299-022
อีเมล์ : salamaerim@gmail.comกลับสู่หน้าหลัก
http://www.salamaerim.com/


Contact us