อัลบัมภาพ


รวมภาพบรรยากาศที่พัก และบริเวณรอบ 

"ศาลาแม่ริม" อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

Sala Maerim Accommodation


ป้ายทางเข้าด้านหน้า ศาลาแม่ริมป้ายด้านหน้าที่พัก ศาลาแม่ริม
สะพานแขวน ทางเข้าที่พัก ศาลาแม่ริม

 ทัศนียภาพโดยรอบ ที่พัก ศาลาแม่ริม

บรรยากาศธรรมชาติ ร่มรื่น วิวสวย
บรรยากาศบริเวณรอบบ้านพัก


   

 


อาคารศิลา (อาคารอเนกประสงค์)เรือนไม้ริมน้ำ (สถานที่รับประทานอาหาร)

 

สถานที่รับประทานอาหาร

มุมพักผ่อนหย่อนใจ จุดชมวิว


ติดต่อสอบถาม สำรองที่พัก และบริการ

โทรศัพท์ : คุณเมฆ 053-299-022, 092-278-1495 ผู้จัดการ
                  คุณตั้ม 080-449-9876
โทรสาร (แฟ็กซ์) : 053-299-022
อีเมล์ : salamaerim@gmail.com


กลับสู่หน้าหลัก
http://www.salamaerim.com


Contact us